bleaze_cat_1_1.png | SHIMA
Wszywka wewnętrzna posiada oznaczenie CE Cat 1 oraz numer regulacji Reg. 2016/425